Công Bố Thông Tin
Công Bố Thông Tin

CTCP Quản Lý Quỹ Leadvisors công bố thông tin Biên bản, Nghị Quyết họp Đại Hội Cổ Đông bất thường và thay đổi người nội bộ

Ngày 10/5/2024, CTCP QLQ Leadvisors đã tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường để miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT. chi tiết như …

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors công bố thông tin NQ HĐQT về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ

CBTT so 82 vv ky ket HD voi ng co LQ cua ng noi bo 29.09.2023_signed